ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՕԳՏՎՈՂԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Canon Mini Print հավելվածի համար

Վերջին թարմացումը. Ապրիլ 9, 2019 թ

ԿԱՐԵՎՈՐ Է - ՈՒՇԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱՑԵՔ. Սույն հավելվածի օգտագործումը (ինչպես նշված է ստորև) կարգավորվում է Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագրով: Եթե համաձայն եք այս պայմաններին, ստորև սեղմեք «Ընդունել» կոճակը: Եթե համաձայն չեք այս պայմաններին, ստորև սեղմեք «Մերժել» կոճակը և անմիջապես ջնջեք հավելվածը ձեր սարքից:

Սույն Վերջնական օգտվողի լիցենզիայի համաձայնագիրը («EULA») իրավական համաձայնագիր է, որը կնքվում է Ձեր (որպես անհատի կամ որպես միակ տնօրինող սուբյեկտի) և Canon Zoemini Mini Photo Printer-ին և Canon Zoemini Ակնթարթային տեսախցիկի տպիչին («Տպիչ») կապակցվող «Canon Mini Print հավելվածն» («Հավելված») արտադրող Canon Europa N.V. ընկերության՝ որպես արտոնագրողի («Արտոնագրող» կամ «Canon») միջև: Սույն փաստաթղթում օգտագործված «Դուք» կամ «Ձեր» բառերը նշանակում են այն անհատը կամ միակ տնօրինող սուբյեկտը, ում լիցենզիա է տրամադրվում EULA-ի շրջանակում: Հավելվածի օգտագործումը կարգավորվում է սույն EULA-ի դրույթներով:

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՎ ՍՈՒՅՆ EULA-Ի ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԿԱՄ ԱՅԼԱՊԵՍ ՕԳՏՎԵԼՈՎ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՑ, ԴՈՒՔ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԿԱՐԴԱՑԵԼ, ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՔ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԵՏԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ. (1) ՍՈՒՅՆ EULA-Ն, (2) ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԾՐԱԳՐԱԿԱԶՄԻ ՀԵՏ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԵՋ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ

ԲԱՑԻ ԱՅԴ, ԴՈՒՔ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ՏԱՐԻՔԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՏԱՐԻՔԻՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ԵՔ ԻՆՔՆԵՐԴ ՁԵՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ ՍՈՒՅՆ EULA-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ՍՈՒՅՆ EULA-Ի ԲՈԼՈՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ԵՎ/ԿԱՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՉԵՔ ՁԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՍՈՒՅՆ EULA-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ԱՊԱ ՄԻ ՏԵՂԱԴՐԵՔ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ:

1. Բջջային հավելված: Սույն EULA-ում օգտագործված «Հավելված» եզրույթը նշանակում է (i) Canon-ի կողմից առաջարկվող ծրագրաշարային հավելվածը «Canon Mini Print հավելված» բրենդային անվան տակ, որը փորձում եք ներբեռնել Google Play™-ի հավելվածների խանութից, որը կառավարվում է Google Inc. ընկերության («Google») կողմից, Android™ շարժական սարքի կամ Android-ին պատկանող այլ ծրագրաշարային հարթակի հետ կամ դրա վրա լիցենզավորված օգտագործման համար, անլար սարքի կամ Apple® շարժական սարքի կամ Apple-ին պատկանող այլ ծրագրաշարային հարթակի հետ կամ դրա վրա լիցենզավորված օգտագործման համար, անլար սարքի վրա գործարկման համար (յուրաքանչյուրը՝ «Սարք»), և (ii) Հավելվածին առնչվող բոլոր էլեկտրոնային փաստաթղթերը:

2. Լիցենզիայի տրամադրում: Canon-ը տրամադրում է Ձեզ անձնական, հետ կանչվող, ոչ բացառիկ, չփոխանցվող, սահմանափակ իրավունք՝ Հավելվածը Ձեր կողմից կառավարվող մեկ սարքի վրա ներբեռնելու, տեղադրելու և օգտագործելու համար, և Հավելվածը այդ սարքի վրա բացառապես սույն EULA-ի դրույթներին ու պայմաններին համապատասխան ձևով մատչելու և օգտագործելու համար: Սույն EULA-ն վերաբերում է Canon-ի կողմից տրամադրված բնօրինակ Հավելվածի թարմացումներին կամ հավելումներին, եթե նման թարմացումներ կամ հավելումներ տրամադրվեն սույն փաստաթղթով, սակայն Canon-ը և իր արտոնագրողները պարտավոր չեն տրամադրել Ձեզ թարմացումներ կամ հավելումներ:

3. Սահմանափակումներ: Դուք չպետք է. (i) վերծանեք, վերակազմավորեք, ապամոնտաժեք, փորձեք ստանալ Հավելվածի ծրագրային կոդը կամ ապակոդավորեք այն, (ii) փոփոխեք, հարմարեցնեք, բարելավեք, կատարելագործեք, թարգմանեք հավելվածը կամ կատարեք որևէ ածանցյալ աշխատանք դրանից, (iii) խախտեք որևէ կիրառելի օրենք, կանոն կամ կանոնակարգում՝ Ձեր կողմից Հավելվածի մատչման կամ օգտագործման հետ կապված, (iv) հեռացնեք, փոփոխեք կամ թաքցնեք Canon-ի կամ իր դուստր կազմակերպությունների, գործընկերների, մատակարարների կամ Հավելվածն արտոնագրողների որևէ սեփականատիրության ծանուցում (այդ թվում նաև՝ հեղինակային իրավունքի կամ ապրանքանիշի վերաբերյալ ծանուցում) կամ այլ կերպ անհասկանալի դարձնել կամ փոփոխել Հավելվածը, (v) տեղադրեք, օգտագործեք կամ թույլ տաք, որպեսզի հավելվածը առկա լինի մեկից ավել (1) Սարքի վրա միաժամանակ կամ որևէ այլ շարժական սարքի կամ համակարգչի վրա, բացառությամբ Հավելվածի առանձին ներբեռնումների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը կարգավորվում է առանձին լիցենզիայով (այնուամենայնիվ, սա չի սահմանափակում Ձեր իրավունքը կրկին տեղադրել հավելվածը կոնկրետ սարքի վրա, որի համար այն ներբեռնվել է), (vi) տարածել կամ հղել հավելվածը մի քանի սարքերում կամ այլ ծառայություններում, կամ (vii) ցանցի կամ այլ միջավայրի միջոցով հասանելի դարձնել Հավելվածը, ինչը թույլ կտա մատչել այն կամ օգտագործել մի քանի Սարքերի վրա կամ մի քանի օգտվողի կողմից միաժամանակ:

4. Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակություն:

4.1 Ցանկացած ձևով կամ լրատվությամբ Հավելված կամ դրա միջոցով փոխանցվող կամ վերբեռնած բովանդակությունը կոչվում է «Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակություն»: Դուք հաստատում և երաշխավորում եք, որ Դուք իրավունք ունեք օգտագործել և փոխանցել Հավելվածում Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը Ձեր Սարքից: Ցանկացած ձևով կամ լրատվությամբ Հավելվածի միջոցով ստեղծելով, փոխանցելով, ներկայացնելով կամ հրապարակելով Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը՝ Դուք Canon-ին, իր դուստր կազմակերպություններին կամ մասնաճյուղերին և առնչվող շարժական սարքի հարթակներին և ծառայություն մատուցողներին, ինչպես նաև Canon-ի կողմից լիազորված երրորդ կողմերին, որոնք իրավունք ունեն տարածելու Հավելվածի միջոցով սկանավորված և վերբեռնված տեղեկությունները, տրամադրում եք հստակ, անժամանակ, հետ չկանչվող, առանց լիցենզիոն վճարումների, ողջ աշխարհով մեկ գործող և ոչ բացառիկ լիցենզիա՝ Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը հարմարեցնելու, փոփոխելու, ձևաչափելու, ջնջելու, թարգմանելու, փոխանցելու կամ օգտագործելու համար՝ առանց Ձեր հանդեպ ունեցած պարտավորությունների, ծանուցման կամ փոխհատուցման, բացառապես միայն հետևյալ նպատակով. (1) Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը Տպիչի վրա Հավելվածի միջոցով տպելու համար, և (2) Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը երրորդ կողմի հարթակների (որոնք նշված են ստորև) միջոցով համօգտագործելու համար: Սույն լիցենզիան տրամադրվում է Canon-ին և իր դուստր կազմակերպություններին կամ մասնաճյուղերին և առնչվող շարժական սարքի հարթակներին, ծառայություն մատուցողներին և նմանատիպ լիազորված երրորդ կողմերին՝ Ծառայությունների և դրանց հետագա տարբերակի կամ փոփոխության հետ կապված Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունն օգտագործելու հետ կապված: Canon-ը չի հանդիսանում Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակության սեփականատերը:

4.2 Դուք համաձայնում, ընդունում և հաստատում եք, որ Canon-ը, իր մասնաճյուղերը կամ դուստր կազմակերպությունները և դրանց առնչվող շարժական սարքի հարթակները և ծառայություններ մատուցողները, Canon-ի կողմից լիազորված երրորդ կողմերը, որոնք իրավունք ունեն տարածելու Հավելվածի միջոցով փոխանցված կամ վերբեռնված տեղեկությունները, կարող են փոփոխել, հարմարեցնել, վերաձևաչափել և այլ կերպ վերափոխել կամ օգտվել Ձեր՝ Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունից՝ Հավելվածի հետ համատեղելի ստանդարտներին, հաղորդակարգերին, ձևաչափերին և պահանջներին համապատասխանեցնելու համար, Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը Տպիչի միջոցով տպելու կամ Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունը համապատասխան Երրորդ կողմի հարթակների հետ համօգտագործելու համար:

4.3 Բացի Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակությունից, Հավելվածը կարող է հավաքել որոշակի այլ տեղեկություններ: Այդ տեղեկությունները կարող են. (i) պարունակել տեխնիկական տեղեկություններ այն Սարքի մասին, որի վրա գործարկվում է Հավելվածը, (ii) պահանջվել Հավելվածի օպտիմալ աշխատանքի համար, և (iii) օգտագործվել Canon-ի կողմից առաջարկվող տեխնիկական աջակցման համար:

5. Մտավոր սեփականության իրավունքների ծանուցում: Հավելվածը և բոլոր իրավունքները, այդ թվում նաև՝ առանց սահմանափակումների վերջինիս սեփականատիրության իրավունքները (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ ծրագրային կոդը, օբյեկտի կոդը, նկարները, լուսանկարները, անիմացիաները, տեսանյութերը, ձայնանյութերը, երաժշտությունը, տեքստը և «օժանդակ ծրագրերը», որոնք ներկառուցված են Հավելվածի մեջ, սակայն չեն պարունակում երրորդ կողմի ծրագրաշար), ուղեկցող տպված նյութերը և Հավելվածի յուրաքանչյուր պատճենը և վերջինիս մտավոր սեփականության բոլոր իրավունքները (ներառյալ բոլոր հեղինակային իրավունքները, արտոնագրերը, ապրանքանիշերը, առևտրային գաղտնիքները և հրապարակայնության իրավունքները), պատկանում են կամ լիցենզավորված են Canon-ի, իր դուստր կազմակերպությունների կամ արտոնագրողների կողմից: Բացառությամբ սույն փաստաթղթում պարզ և հստակորեն ներկայացված ձևերից, Դուք չունեք, և Canon-ը չի տալիս Ձեզ որևէ պարզ արտահայտված կամ ենթադրյալ իրավունքներ (անուղղակի, առանց հղում կատարելու իրավունքի կամ այլ իրավական տեսության) նման մտավոր սեփականության իրավունքների մեջ կամ դրանց հանդեպ և այդ բոլոր իրավունքները պատկանում են Canon-ին, իր դուստր կազմակերպություններին կամ իր արտոնագրողներին: Դուք գիտակցում և համաձայնում եք, որ բացառապես Դուք եք պատասխանատվություն կրում մտավոր սեփականության խախտման ցանկացած պահանջի կամ հայցի հետաքննության, պաշտպանության, փոխհատուցման և դադարեցման համար, կամ Հավելվածից օգտվելու կամ այն մատչելու արդյունքում առաջացած որևէ այլ կորստի կամ վնասի համար, այլ ոչ թե Canon-ը, Apple-ը, Google-ը կամ որևէ այլ հարթակ կամ Հավելվածի ծառայություն մատուցող:

6. Իրավունքների պահպանում: Canon-ը և իր դուրստ կազմակերպությունները կամ մասնաճյուղերն ու արտոնագրողները պահպանում են սույն EULA-ի շրջանակում Ձեզ ոչ հստակորեն տրված բոլոր իրավունքները:

7. Դադարեցումը: Սույն EULA-ն ուժի մեջ է մտնում սույն EULA-ի ընդունումը հաստատելու կամ Հավելվածն օգտագործելու առաջին օրից: Առանց որևիցե Մատուցողի (որոնք նշված են ստորև Բաժին 9-ում) կամ սույն փաստաթղթում նշված այլ կողմերի իրավունքները խախտելու՝ սույն EULA-ը կարող է դադարեցվել առանց ծանուցման, եթե Դուք չհետևեք սույն EULA-ի որևէ դրույթի կամ պայմանի: Դուք համաձայնվում և ընդունում եք այս պայմանը: Նման դեպքում Դուք պետք է անհապաղ ջնջեք Հավելվածի բոլոր օրինակները, բոլոր առնչվող նյութերը և դրա բոլոր բաղադրիչները: Սույն EULA-ը կարող եք դադարեցնել՝ ջնջելով Հավելվածը Ձեր սարքից:

8. Փաստաթղթերի տպումը: Հավելվածը պարունակում է միայն փաստաթղթեր, որոնք տրամադրվում են էլեկտրոնային տարբերակով: Դուք կարող եք տպել այդ էլեկտրոնային փաստաթղթերի օրինակները: Դուք պետք է վերարտադրեք և ներառեք էլեկտրոնային փաստաթղթերի կամ Հավելվածի կողմից թույլատրված ցանկացած օրինակների վերաբերյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումները:

9. ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ

9.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ: ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆԴԵՊ ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴՈՒՔ ԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՒՄ: ԵԹԵ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՄ ՈՒՂՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՂՋ ԳՈՒՄԱՐԸ ԴՈՒՔ ԵՔ ՎՃԱՐԵԼՈՒ: ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ, ՈՒՍՏԻ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ: ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է, ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ՈՒՆԵՆԱՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐՎԵԼ ԿԱԽՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:

9.2 ՈՉ CANON-Ը, ԻՐ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿԱՄ ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՐԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԵԿՏԵՂ, ՈՉ GOOGLE-Ը, GOOGLE-Ի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԵԿՏԵՂ, ՈՉ APPLE-Ը, APPLE-Ի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԴՈՒՍՏՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԵԿՏԵՂ, ԵՎ ՈՉ CANON-Ի ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐԵՎԷ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՍԱՐՔԻ ՀԱՐԹԱԿ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐ (ԲՈԼՈՐԸ ՄԻԱՍԻՆ՝ «ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐ»), ՉԵՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ (I) ԿՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԿԱՄ, ՈՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ, ԿԱՄ (II) ԿԼԻՆԻ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ԿԱՄ ՓՈԽԳՈՐԾԵԼԻ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՍԱՐՔԱՇԱՐԻ, ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՄ ՍԱՐՔԻ ՀԵՏ, ՈՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ ՎՐԱ ԿԱՄ ԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԿԼԻՆԻ ԴՐԱՆ: ԲԱՑԻ ԱՅԴ, ԴՈՒՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԿԱՄ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ԽԱՓԱՆԵԼ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՆՉԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՐ ՍԱՐՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՄՇՏԱՊԵՍ ՎՆԱՍՎԵԼ, ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿՈՐԵԼ ՍԱՐՔԻ ՎՐԱՅԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՎՆԱՍՎԵԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐՆ ՈՒ ՍԱՐՔԻ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ԱՅԼ ՖԱՅԼԵՐԸ: ԴՈՒՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ, ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՈՉ ՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԻ ԵԹԵՐԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԸ) ՁԵՐ ՀԱՆԴԵՊ ՈՉ ՄԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՉԻ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԿՐԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԿԱՄ ԾԱԳԵԼ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՓՈԽԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

9.3 ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ՝ ՈՉ ՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ՊԱՀՎԱԾ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՍՈՒՅՆ EULA-Ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏԱՀՄԱՄԲ ՉԻ ՎՆԱՍՎԵԼՈՒ, ՓՉԱՆԱԼՈՒ, ԿՈՐԵԼՈՒ, ՉԻ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ՀԱՐՁԱԿՄԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՀԱՔԵՐՆԵՐԻՑ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԻՑ, ԵՎ ՈՉ ՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԻ ԼԻՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՆՇՎԱԾ ԿԵՏԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐԵՎԷ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ԵԹԵ ՀԱՆԿԱՐԾ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՆԱ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔ, ՓՉԱՑՈՒՄ, ԿՈՐՈՒՍՏ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ ՀԱՔԵՐՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ:

9.4 ՁԵՐ ՍԱՐՔԻՑ ՎԵՐԲԵՌՆՎԱԾ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ ԴԱՌՆՈՒՄ ՁԵՐ ԻՍԿ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ԴՈՒՔ ԵՔ ԿՐՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԲՈԼՈՐ ՌԻՍԿԵՐԸ, ԵՎ ՄԻՄԻԱՅՆ ԴՈՒՔ ԵՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻՆ ՀԱՍՑՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ: ԲԱՑԻ ԱՅԴ ԴՈՒՔ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԷ ԿԱՄ ՀԱՐՄԱՐ ՉԷ ԲՈԼՈՐ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՏԵՂ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԽԱՓԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՊԱՂՈՒՄՆԵՐԻ, ԿԱՄ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ԿԱՄ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐՈՎ:

10. ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԿԱ:

10.1 ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՉ ՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ՝ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԲԻԶՆԵՍԻ ԸՆԴՀԱՏՄԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ, ԴՐԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՀԱՎԵԼՎԱԾՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵԹԵ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐԻՑ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿԸ ԿԱՄ ԲՈԼՈՐԸ ՏԵՂԵԿԱՑՎԵԼ ԵՆ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՆԱԵՎ ԱՅՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՍՏՈՐԵՎ ՆՇՎԱԾ ԿԵՏԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՌՆՉՎՈՒՄ ԵՆ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ. (I) ՁԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՆ, ՕԳՏՎՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿԱՄ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻՆ ՉԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՄՈՒՏՔԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, (II) ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՁԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ, ՕԳՏՎՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՁԵՐ ՍԱՐՔԻ ՋՆՋՄԱՆ, ՓՉԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՁԱԽՈՂՄԱՆ ԵՎ/ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, (III) ՈՐԵՎԷ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՈՐԸ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ՆԱԵՎ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ԿԱՄ (IV) ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՀԱՐՑԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ:

10.2 ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒՄ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵԼ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՁԵՐ ՆԱԽԱՏԵՍԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ՍՏԱՆԱԼՈՒ, ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԿԱՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ԿԱՄ ՄԱՀՎԱՆ ՀԱՆԴԵՊ, ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՈՒՍՏԻ ՎԵՐՈՆՇՅԱԼ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ ՁԵԶ:

11. Կարգավորող օրենք/Արտահանման սահմանափակումներ/Իրավական համապատասխանություն:

Սույն EULA-ը կարգավորվելու է Անգլիայի և Ուելսի օրենսդրությամբ:

Սույնով Դուք հաստատում եք, որ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով չեք արտահանելու, վերա-արտահանելու, փոխադրելու կամ փոխանցելու Հավելվածը կամ վերջինիս որևէ մասը, կամ դրան առնչվող տեղեկությունները, մեդիա ֆայլերը կամ Հավելվածը՝ խախտելով արտահանման վերահսկման օրենքները, կանոնակարգումները և որոշումները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ ԱՄՆ 1979թ-ի Արտահանման վերահսկման մասին օերնքը և կիրառելի ազգային կամ ԵՄ օրենքները և կանոնակարգումները իրենց փոփոխություններով և իրականացման կանոնակարգումներով, այնքանով, որքանով դրանք վերաբերում են սույն Համաձայնագրի շրջանակներում կատարվող գործողություններին, ոչ էլ հանձնարարելու եք Ձեր ներկայացուցչին դա անելու:

Դուք հաստատում և երաշխավորում եք, որ Դուք (i) չեք գտնվում որևէ երկրում, որը ենթակա է կառավարության հետ կապված արգելքի կամ, որը համապատասխան երկրների կառավարությունների կողմից չի ճանաչվել որպես «ահաբեկչությունը հովանավորող» երկիր կամ (ii) նշված չեք արգելված կամ սահմանափակված կուսակցությունների ԱՄՆ որևէ ցուցակում, այդ թվում նաև՝ Գանձապետարանի կողմից հատուկ նշանակված քաղաքացիների ցուցակում կամ ԱՄՆ առևտրի դեպարտամենտի կողմից սահմանված մերժված անձանց կամ հաստատությունների ցուցակում:

12. Բջջային հավելվածին առնչվող այլ օգտագործման կանոններ, սահմանափակումներ, պարտավորություններ, իրավունքներ և ծանուցումներ:

12.1 Դուք գիտակցում եք, որ (i) սույն EULA-ը կնքվում է միայն Ձեր և Canon-ի միջև, այլ ոչ՝ Google-ի, Apple-ի կամ որևէ հարթակի կամ Հավելվածի ծառայություն մատուցողի միջև, և (ii) միմիայն Canon-ն է պատասխանատու Հավելվածի և դրա բովանդակության համար, այլ ոչ թե Google-ը կամ Apple-ը: Առանց սահմանափակումների՝ Ձեր կողմից Հավելվածի և Ծառայությունների օգտագործումը Սարքի վրա կարգավորվում է Google-ի կամ Apple-ի (կախված նրանից, թե որ կանոններով է կարգավորվում Ձեր Սարքը) կողմից սահմանված օգտագործման կանոններով, այդ թվում նաև՝ Android սարքի համար սահմանված, որոնք հասանելի են հետևյալ հասցեում՝ https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html կամ Google Play-ում, իսկ Apple սարքի համար այդ դրույթները նշված են Apple App Store®-ի Դրույթներ ու պայմաններում, որը կարող եք գտնել հետևյալ հասցեում՝ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, որոնց կիրառելի դրույթները ներառված են սույն ուղեցույցում:

12.2 Ոչ մի դեպքում Google-ը, Google-ի մասնաճյուղերը, դուստր կազմակերպությունները կամ արտոնագրողները, Apple-ը, Apple-ի մասնաճյուղերը, դուստր կազմակերպությունները կամ արտոնագրողները, կամ որևէ հարթակ կամ Հավելվածի համար ծառայություն մատուցողները (ներառյալ հեռախոսի եթերային ժամանակի ծառայություն մատուցողները կամ հեռահաղորդակցման օպերատորները) պատասխանատու չեն լինելու Հավելվածին (ներառյալ վերջինիս վաճառքին կամ տարածմանը) առնչվող Ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի կողմից ստացված հայցի համար, կամ Ձեր կողմից Հավելվածը տնօրինելու կամ օգտագործելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ (i) արտադրանքի հետ կապված պարտավորությունների պահանջները, (ii) ցանկացած հայց, որ Հավելվածը չի համապատասխանում որևէ կիրառելի իրավական կամ օրենսդրական պահանջներին, և (iii) հայցեր, որոնք առաջանում են սպառողների պաշտպանության օրենքների կամ նմանատիպ օրենսդրության շրջանակներում:

12.3 Բացի սույն Բաժին 12.3-ում նշված կետերից, սույն EULA-ում պարունակվող ոչ մի կետ նախատեսված չէ կամ չպետք է մեկնաբանվի որևէ անձի կամ ձեռնարկության (բացի սույն փաստաթղթում նշված կողմերից) որևէ տեսակի կամ բնույթի իրավունքներ, առավելություններ կամ միջոցներ տալու համար կամ նման անձի հանդեպ կողմի պարտավորություններ կամ պատասխանատվություններ ստեղծելու համար: Չնայած վերոնշյալ կետերին, Դուք ընդունում և համաձայնում եք, որ Apple-ը և Apple-ի դուստր ձեռնարկությունները հանդիսանում են սույն EULA-ի երրորդ կողմի շահառուներ, և որ Ձեր կողմից այս դրույթների և պայմանների ընդունման դեպքում Apple-ը իրավունք կունենա (և համարվում է, որ իրավունքն է ստացել) կիրառելու համար սույն EULA-ն Ձեր դեմ՝ որպես երրորդ կողմի շահառուի:

12.4 Google-ը, Google-ի մասնաճյուղերը, դուստր կազմակերպությունները և արտոնագրողները, Apple-ը, Apple-ի մասնաճյուղերը, դուստր կազմակերպությունները և արտոնագրողները պատասխանատու չեն լինելու Հավելվածին առնչվող Ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի կողմից ստացված հայցի համար, կամ Ձեր կողմից Հավելվածը տնօրինելու կամ օգտագործելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ (i) արտադրանքի հետ կապված պարտավորությունների պահանջները, (ii) ցանկացած հայց, որ Հավելվածը չի համապատասխանում որևէ կիրառելի իրավական կամ օրենսդրական պահանջներին, և (iii) հայցեր, որոնք առաջանում են սպառողների պաշտպանության օրենքների կամ նմանատիպ օրենսդրության շրջանակներում:

12.5 Հավելվածն օգտագործելու համար կարող են կիրառվել տվյալների փոխանցման համար գանձումներ: Canon-ը պատասխանատվություն չի կրում Հավելվածի օգտագործման հետ կապված բջջային գանձումների կամ վճարումների համար: Խնդրում ենք տեղեկանալ Ձեր բջջային օպերատորից Ձեր հանդեպ կիրառվող հնարավոր գանձումների մասին:

13. Պաշտպանության երաշխիքներ:

13.1 Դուք համաձայնում եք պաշտպանել և զերծ պահել ամեն մի Ծառայություն մատուցողին և նրա համապատասխան ծառայողներին, տնօրեններին, գործակալներին և աշխատակիցներին բոլոր տեսակի հայցերից կամ պահանջներից, այդ թվում նաև՝ բոլոր տեսակի կորուստներից, պարտավորություններից, հայցերից, պահանջներից, վնասներից, վճարներից կամ ծախսերից, հայցի հարուցման հիմքերից, հայցադիմումներից, դատական գործերից, վճիռներից, պարգևներից, կատարումներից և տուգանքներից, ներառյալ փաստաբանների վարձավճարներն ու ծախսերը, որոնք առաջ են բերվել երրորդ անձանց կողմից կամ այլ կերպ առաջացել են հետևյալ պատճառներով. (i) Ձեր կողմից սույն EULA-ում նշված որևէ հաստատման, երաշխիքի, համաձայնագրի կամ պարտավորության խախտման պատճառով (կամ Ձեր և Canon-ի միջև սույն EULA-ի հիման վրա կնքված համաձայնագրի ցանկացած այլ խախտում); (ii) Ձեր կողմից Ձեր Սարքի միջոցով փոխանցված, ներկայացված կամ տրամադրված ցանկացած տեղեկության, Օգտվողի կողմից ստեղծված բովանդակության կամ այլ նյութերի, կամ (iii) Ձեր կողմից ցանկացած իրավունքի խախտման, կամ երրորդ կողմի իրավունքների խախտման, ներառյալ ցանկացած անձի կամ հաստատության ցանկացած մտավոր սեփականության կամ այլ իրավունքի խախտման պատճառով:

13.2 Վերոնշյալ Բաժին 13.1-ում սահմանված պաշտպանության երաշխիքները մնալու են ուժի մեջ սույն EULA-ի դադարեցումից հետո:

14. Անձնական տվյալներ

Canon-ը ավտոմատ կերպով հավաքագրում և վերլուծում է ձեր սարքի օգտագործման տեխնիկական տվյալները վերջինիս գործարկումը հեշտացնելու նպատակով: Դուք կարող եք կարդալ ավելին այն մասին, թե ինչ տվյալներ ենք մենք հավաքագրում և ինչպես ենք դա օգտագործում, Canon-ի սպառողների գաղտնիության քաղաքականության համապատասխան բաժիններում (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=ru-RU).

Մենք օգտագործում ենք Google Analytics-ը ձեր օգտագործման տվյալները հավաքագրելու համար: Google Analytics-ի մասին ավելին կարող եք կարդալ www.google.com/policies/privacy/partners-կայքի հետևյալ գլխում՝ «Ինչպես է Google-ը օգտագործում տվյալները, երբ մենք օգտագործում ենք մեր գործընկերների կայքերն ու հավելվածները»:

15. Երրորդ կողմի ծրագրաշարի պայմաններ, ծանուցումներ:

15.1 Հավելվածի որոշ մասեր կարող են օգտագործել կամ ներառել երրորդ կողմի ծրագրաշար, որը կարգավորվում է բաց կոդով լիցենզիայի և/կամ երրորդ կողմի լիցենզիայի պայմաններով («Երրորդ կողմի ծրագրաշար»): Դուք հաստատում, ընդունում և համաձայնում եք, որ այդ Երրորդ կողմի ծրագրաշարն օգտագործելու Ձեր իրավունքը՝ որպես Հավելվածի մաս կամ դրա հետ կապված, ենթակա է և կարգավորվում է բաց կոդով լիցենզիայի և/կամ երրորդ կողմի լիցենզիայի դրույթներով ու պայմաններով, որը կիրառվում է այդ Երրորդ կողմի ծրագրաշարի հանդեպ, ներառյալ՝ առանց սահմանափակման բոլոր կիրառելի հաստատումները, լիցենզիայի պայմանները և դրանցում ներառված հրաժարումները: Ձեր կողմից Երրորդ կողմի ծրագրաշարի օգտագործման հետ կապված սույն EULA-ի դրույթների և բաց կոդով լիցենզիայի կամ երրորդ կողմի լիցենզիայի դրույթների միջև ընդհարումներ առաջանալու դեպքում բոլոր հարցերը կարգավորվելու են բաց կոդով լիցենզիայի և/կամ երրորդ կողմի լիցենզիայի դրույթներով:

15.2 Հավելվածի որոշ մասեր թույլ են տալիս Ձեզ կապակցել հավելվածը որոշակի հարթակներին, որոնք չեն պատկանում Canon-ին կամ չեն գործարկվում վերջինիս կողմից և, որոնք ցուցադրված են Հավելվածում («Երրորդ կողմի հարթակներ»). դրանց համար պահանջվելու է, որպեսզի մուտք գործեք Ձեր հաշիվ՝ Երրորդ կողմի հարթակում: Դուք հաստատում, ընդունում և համաձայնում եք, որ Canon-ը ոչ մի կերպ չի կրում պատասխանատվություն Երրորդ կողմի հարթակում գտնվող Ձեր հաշվի համար կամ Երրորդ կողմի հարթակների օգտագործման հետ կապված որևէ գործունեության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ Երրորդ կողմի հարթակում Ձեր հաշիվ մուտք գործելու համար:

15.3 Հավելվածի որոշ մասեր տրամադրվում են ծանուցումներով ու բաց կոդով լիցենզիաներով, որոնք տրամադրվում են այն համայնքներից և երրորդ կողմերից, որոնք կարգավորում են այդ մասերի օգտագործումը, և այն լիցենզիաները, որոնք տրվում են սույն EULA-ի շրջանակում չեն փոխում իրավունքներն ու պարտավորությունները, որոնք Դուք կարող եք ունենալ այդ բաց կոդով լիցենզիաների շրջանակներում, այնուամենայնիվ, սույն EULA-ում ներկայացված երաշխիքներից հրաժարում և պարտավորությունների սահմանափակում դրույթները կգործադրվեն Հավելվածի բոլոր տարրերի հանդեպ:

15.4 Android™, Google Play™ և այլ առնչվող ապրանքանշանները, ծառայության նշանները, անուններն ու պատկերանշանները հանդիսանում են Google Inc. ընկերության սեփականությունը:

15.5 Apple®, App Store® և այլ առնչվող ապրանքանշանները, ծառայության նշանները, անուններն ու պատկերանշանները հանդիսանում են Apple Inc. ընկերության սեփականությունը:

15.6 Ստորև նշված Երրորդ կողմերի դրույթները ներառված են սույն փաստաթղթում և մտնում են սույն Լիցենզիայի պայմանների մեջ.

Հավելվածը ներբեռնելու դեպքում Դուք նաև հաստատում և համաձայնում եք լիցենզիայի հետևյալ համաձայնագրերին.

GPUImage2
Հեղինակային իրավունք (c) 2015, Brad Larson:

Փոփոխությունով և առանց փոփոխման աղբյուրի և երկուական ձևերի վերաբաշխումն ու օգտագործումը թույլատրվում են, պայմանով, եթե բավարարվեն հետևյալ պայմանները.

Ծրագրային կոդի վերաբաշխումները պետք է պահպանեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը:

Երկուական ձևի վերաբաշխումները պետք է վերարտադրեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը՝ վերաբաշխման հետ տրամադրվող փաստաթղթերում և/կամ այլ նյութերում:

Ոչ GPUImage framework-ի անունը, ոչ էլ նրա ներդրողների անունները չեն կարող օգտագործվել այս ծրագրաշարի արդյունքում ստացված արտադրանքները հաստատելու կամ խթանելու համար՝ առանց նախնական գրավոր թույլտվության:

ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՄԵՐԺՎՈՒՄ ԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ ԿԱՄ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԿԱՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ), ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՏՃԱՌ), ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵԹԵ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՆ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

Android-GPUImage
Հեղինակային իրավունք (c) 2012 CyberAgent, Inc.:

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Glide
Հեղինակային իրավունք (c) 2014 Google, Inc.: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Փոփոխությունով և առանց փոփոխման աղբյուրի և երկուական ձևերի վերաբաշխումն ու օգտագործումը թույլատրվում են, պայմանով, եթե բավարարվեն հետևյալ պայմանները.

Ծրագրային կոդի վերաբաշխումները պետք է պահպանեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը:

Երկուական ձևի վերաբաշխումները պետք է վերարտադրեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը՝ վերաբաշխման հետ տրամադրվող փաստաթղթերում և/կամ այլ նյութերում:

ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է GOOGLE, INC. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՄԵՐԺՎՈՒՄ ԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ GOOGLE, INC. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԿԱՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ), ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՏՃԱՌ), ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵԹԵ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՆ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

Ծրագրաշարում և փաստաթղթերում պարունակվող տեսակետներն ու եզրակացությունները պատկանում են հեղինակներին և չպետք է մեկնաբանվեն որպես Google, Inc.-ի պաշտոնական քաղաքականություն՝ ուղղակի կամ անուղղակի:

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache.

Հեղինակային իրավունք (c) 2012 Jake Wharton

Հեղինակային իրավունք (c) 2011 The Android Open Source Project

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս: Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder.

Հեղինակային իրավունք (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Սույնով անվճար թույլտվություն է տրվում յուրաքանչյուր անձի, ով ձեռք է բերում սույն ծրագրաշարի օրինակը և դրան առնչվող փաստաթղթերի ֆայլերը («Ծրագրաշար»), գործ ունենալ Ծրագրաշարի հետ առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև առանց սահմանափակումների իրավունքներ՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու այն անձանց, ում համար Ծրագրաշաը նախատեսված է դա անելու հետևյալ պայմանների ներքո.

Վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը և սույն թույլտվության ծանուցումը պետք է ներառվեն Ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java.

Ոչ մի հեղինակային իրավունք հաստատված չէ այս դասի ծրագրային կոդի վրա: Կարող է օգտագործվել ցանկացած նպատակի համար, այնուամենայնիվ, անդրադարձեք Unisys LZW-ի արտոնագրին՝ իմանալու համար LZWEncoder-ի հարակից դասի օգտագործման սահմանափակումների մասին: Խնդրում ենք ուղղումներն ուղարկել հետևյալ հասցեով՝ kweiner@fmsware.com.

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Հեղինակային իրավունք (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net քվանտացման ալգորիթմը՝ Anthony Dekker-ի (Էնթոնի Դեկկեր) կողմից, 1994թ.: Տես «Kohonen նեյրոնային ցանցեր՝ գունային օպտիմալ քվանտացման համար» բաժինը «Ցանց. համակարգչային հաշվառումը նեյրոնային համակարգերում» Հատոր 5 (1994), էջ 351-367՝ ալգորիթմի քննարկումը տեսնելու համար:

Ցանկացած անձի, ով ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ձեռք է բերում այս ֆայլերի պատճենը հեղինակից, տրվում է անվճար, ամբողջական և անսահմանափակ հետ չկանչվող, ողջ աշխարհով մեկ գործող, վճարված, լիցենզիոն վճարումներ չպահանջող, ոչ բացառիկ իրավունք և լիցենզիա՝ այս ծրագրաշարի և փաստաթղթերի ֆայլերի հետ գործ ունենալու համար («Ծրագրաշար»), ներառյալ առանց սահմանափակման՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու օրինակները ստացող անձանց դա անելու՝ պահպանելով միակ պահանջը այդ ամենի հանդեպ, որ սույն հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը մնա անփոփոխ:

SDWebImage
Հեղինակային իրավունք (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT (անվճար ծրագրաշարի կոդ՝ մշակված Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կողմից) լիցենզիա (MIT)

Սույնով անվճար թույլտվություն է տրվում յուրաքանչյուր անձի, ով ձեռք է բերում սույն ծրագրաշարի օրինակը և դրան առնչվող փաստաթղթերի ֆայլերը («Ծրագրաշար»), գործ ունենալ Ծրագրաշարի հետ առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև առանց սահմանափակումների իրավունքներ՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու այն անձանց, ում համար Ծրագրաշաը նախատեսված է դա անելու հետևյալ պայմանների ներքո.

Վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը և սույն թույլտվության ծանուցումը պետք է ներառվեն Ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

Facebook iOS SDK
Հեղինակային իրավունք (c) 2014-ից առ այսօր, Facebook, Inc.: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Սույնով Ձեզ տրվում է ոչ բացառիկ, ողջ աշխարհով մեկ գործող, լիցենզիոն վճարումներ չպահանջող լիցենզիա՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու և տարածելու սույն ծրագրաշարը ծրագրային կոդով կամ երկուական ձևով՝ Facebook-ի կողմից տրամադրված վեբ ծառայությունների և API-ների հետ կապված նպատակներով:

Ինչպես բոլոր ծրագրաշարերի դեպքում, որոնք ամբողջացված են Facebook-ի հարթակում, այնպես էլ այս ծրագրաշարի օգտագործումը Ձեր կողմից կարգավորվում է Facebook-ի Մշակողների սկզբունքներով և կանոններով [http://developers.facebook.com/policy/]: Սույն հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը պետք է ներառվի ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

Facebook Android SDK
Հեղինակային իրավունք (c) 2014-ից առ այսօր, Facebook, Inc.: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Սույնով Ձեզ տրվում է ոչ բացառիկ, ողջ աշխարհով մեկ գործող, լիցենզիոն վճարումներ չպահանջող լիցենզիա՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու և տարածելու սույն ծրագրաշարը ծրագրային կոդով կամ երկուական ձևով՝ Facebook-ի կողմից տրամադրված վեբ ծառայությունների և API-ների հետ կապված նպատակներով:

Ինչպես բոլոր ծրագրաշարերի դեպքում, որոնք ամբողջացված են Facebook-ի հարթակում, այնպես էլ այս ծրագրաշարի օգտագործումը Ձեր կողմից կարգավորվում է Facebook-ի Մշակողների սկզբունքներով և կանոններով [http://developers.facebook.com/policy/]: Սույն հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը պետք է ներառվի ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

Google Drive SDK
Հեղինակային իրավունք (c) Google (տարեթիվը հայտնի չէ)

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Google Լուսանկարների դարանի սպասառու
Հեղինակային իրավունք (c) Google (2018)

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Dropbox SDK-Java
Հեղինակային իրավունք (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT (անվճար ծրագրաշարի կոդ՝ մշակված Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կողմից) լիցենզիա (MIT)

Սույնով անվճար թույլտվություն է տրվում յուրաքանչյուր անձի, ով ձեռք է բերում սույն ծրագրաշարի օրինակը և դրան առնչվող փաստաթղթերի ֆայլերը («Ծրագրաշար»), գործ ունենալ Ծրագրաշարի հետ առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև առանց սահմանափակումների իրավունքներ՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու այն անձանց, ում համար Ծրագրաշաը նախատեսված է դա անելու հետևյալ պայմանների ներքո.

Վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը և սույն թույլտվության ծանուցումը պետք է ներառվեն Ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

Dropbox SDK-Obj-C
Հեղինակային իրավունք (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT (անվճար ծրագրաշարի կոդ՝ մշակված Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կողմից) լիցենզիա (MIT)

Սույնով անվճար թույլտվություն է տրվում յուրաքանչյուր անձի, ով ձեռք է բերում սույն ծրագրաշարի օրինակը և դրան առնչվող փաստաթղթերի ֆայլերը («Ծրագրաշար»), գործ ունենալ Ծրագրաշարի հետ առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև առանց սահմանափակումների իրավունքներ՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու այն անձանց, ում համար Ծրագրաշաը նախատեսված է դա անելու հետևյալ պայմանների ներքո.

Վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը և սույն թույլտվության ծանուցումը պետք է ներառվեն Ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

ZipArchive
Հեղինակային իրավունք (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT (անվճար ծրագրաշարի կոդ՝ մշակված Մասսաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի կողմից) լիցենզիա (MIT)

Սույնով անվճար թույլտվություն է տրվում յուրաքանչյուր անձի, ով ձեռք է բերում սույն ծրագրաշարի օրինակը և դրան առնչվող փաստաթղթերի ֆայլերը («Ծրագրաշար»), գործ ունենալ Ծրագրաշարի հետ առանց սահմանափակումների, ինչպես նաև առանց սահմանափակումների իրավունքներ՝ օգտագործելու, պատճենելու, փոփոխելու, միավորելու, հրապարակելու, տարածելու, ենթալիցենզավորելու և/կամ վաճառելու Ծրագրաշարի օրինակները, և թույլ տալու այն անձանց, ում համար Ծրագրաշաը նախատեսված է դա անելու հետևյալ պայմանների ներքո.

Վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումը և սույն թույլտվության ծանուցումը պետք է ներառվեն Ծրագրաշարի բոլոր օրինակների կամ էական մասերի մեջ:

ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»՝ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱԽՏՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ, ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՈՉ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ, ՈՉ ԱՅԼ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԱՄ ԴՐԱ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՄ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ:

Libgdx-1.6.1.zip
Հեղինակային իրավունք (c) Mario Zechner (2013)

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Firebase Analytics
Հեղինակային իրավունք (c) Google (տարեթիվը հայտնի չէ)

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Protobuf.framework
Հեղինակային իրավունք 2014, Google Inc.: Բոլոր իրավունքները պահպանված են:

Փոփոխությունով և առանց փոփոխման աղբյուրի և երկուական ձևերի վերաբաշխումն ու օգտագործումը թույլատրվում են, պայմանով, եթե բավարարվեն հետևյալ պայմանները.

* Ծրագրային կոդի վերաբաշխումները պետք է պահպանեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը:

* Երկուական ձևի վերաբաշխումները պետք է վերարտադրեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը՝ վերաբաշխման հետ տրամադրվող փաստաթղթերում և/կամ այլ նյութերում:

* Ոչ Google Inc.-ի անունը, ոչ էլ նրա ներդրողների անունները չեն կարող օգտագործվել այս ծրագրաշարի արդյունքում ստացված արտադրանքները հաստատելու կամ խթանելու համար՝ առանց նախնական գրավոր թույլտվության:

ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՄԵՐԺՎՈՒՄ ԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԸ ԿԱՄ ՆԵՐԴՐՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ԼԻՆԵԼՈՒ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ՝ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ՇԱՀՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԿԱՄ ԲԻԶՆԵՍԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ), ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՄԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՆՓՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՏՃԱՌ), ՈՐԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՍՈՒՅՆ ԾՐԱԳՐԱՇԱՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ, ԵԹԵ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԵՆ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

android.support.v4
Հեղինակային իրավունք (c) Google (տարեթիվը հայտնի չէ)

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Kotlin-web-site
Հեղինակային իրավունքը հայտնի չէ

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

Բաց կոդով լիցենզիայով տեսատեղեկատվության ավտոմատ վերլուծության դարան (OpenCV)
Հեղինակային իրավունք (c) 2018, OpenCV թիմ

OpenCV-ն օգտագործվում է Ծրագրերում հետևյալ լիցենզիայի ներքո. Բաց կոդով լիցենզիայով տեսատեղեկատվության ավտոմատ վերլուծության դարանի լիցենզիայի համաձայնագրի (3 կետով BSD լիցենզիա)

Փոփոխությունով և առանց փոփոխման աղբյուրի և երկուական ձևերի վերաբաշխումն ու օգտագործումը թույլատրվում են, պայմանով, եթե բավարարվեն հետևյալ պայմանները.

* Ծրագրային կոդի վերաբաշխումները պետք է պահպանեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը:

* Երկուական ձևի վերաբաշխումները պետք է վերարտադրեն վերոնշյալ հեղինակային իրավունքի ծանուցումը, պայմանների սույն ցանկը և հետևյալ երաշխիքներից հրաժարումը՝ վերաբաշխման հետ տրամադրվող փաստաթղթերում և/կամ այլ նյութերում:

* Ոչ հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի անունները, ոչ էլ ներդրողների անունները չեն կարող օգտագործվել այս ծրագրաշարի արդյունքում ստացված արտադրանքները հաստատելու կամ խթանելու համար՝ առանց նախնական գրավոր թույլտվության:

Սույն ծրագրաշարը տրամադրվում է հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի և ներդրողների կողմից «ինչպես որ կա» և ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի երաշխիք, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ պիտանելիության և որոշակի նպատակին համապատասխանելիության անուղղակի երաշխիքները մերժվում են: Ոչ մի դեպքում հեղինակային իրավունքի սեփականատերը կամ ներդրողները պատասխանատու չեն լինելու որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ, ցուցադրական դրամական փոխհատուցման կամ հետևանքային վնասների համար (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով՝ փոխարինող ապրանքների կամ ծառայությունների մատակարարումը, օգտագործման, տվյալների կամ շահույթների կորուստը կամ բիզնեսի ընդհատումը), որոնք կարող են այնուամենայնիվ առաջանալ և պատասխանատվության կամ քաղաքացիական իրավախախտման ցանկացած տեսության հիման վրա (ներառյալ անփութությունը կամ այլ պատճառ), որը կարող է առաջանալ սույն ծրագրաշարի օգտագործման հետևանքով, նույնիսկ, եթե տեղեկացված են նման վնասի հավանականության մասին:

OKHttp
Հեղինակային իրավունք 2016 Square, Inc.

Լիցենզավորված է Apache License, տարբերակ 2.0-ով («Լիցենզիա»). Դուք չեք կարող օգտագործել այս ֆայլը Լիցենզիայի համապատասխանության շրջանակներից դուրս:

Լիցենզիայի օրինակը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Բացի կիրառելի օրենքով պահանջվող դեպքերից կամ գրավոր համաձայնեցրած դեպքերից՝ ծրագրաշարը տարածվում է Լիցենզիայի շրջանակներում և «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ՝ ԱՌԱՆՑ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ՝ ուղղակի կամ անուղղակի: Տես որոշակի լեզվով Լիցենզիան, համաձայն որի կարգավորվում են Լիցենզիայի շրջանակներում ներկայացված թույլտվությունները և սահմանափակումները:

16. Այլ պայմաններ: 16. Այլ պայմաններ: Սույն EULA-ն, այդ թվում նաև սույն փաստաթղթում տեղեկատու կարգով ներառված փաստաթղթերը, հանդիսանում է Ձեր և Canon-ի միջև կնքված Հավելվածին առնչվող ողջ համաձայնագիրը, (i) փոխարինում է բոլոր նախկին կամ ներկայիս բանավոր կամ գրավոր հաղորդակցություններին, առաջարկություններին և ներկայացուցչություններին, որոնք առնչվում են վերջինիս հիմնական խնդրին, և (ii) գերադասվում է բոլոր հակասող կամ լրացուցիչ դրույթների կամ նմանատիպ հաղորդակցությունների հանդեպ, որոնք առկա են կողմերի միջև սույն EULA-ի գործողության ժամկետի ընթացքում: Եթե սույն EULA-ի որևէ դրույթ համարվի անվավեր, մնացած բոլոր դրույթները պահպանում են վավերականությունը, եթե այդ վավերականությունը նպաստում է սույն EULA-ի նպատակին և սույն EULA-ն կիրառվում է կիրառելի օրենքի համաձայն թույլատրելի չափով: Սույն EULA-ում կատարված ոչ մի փոփոխություն իրավական ուժ չունի, եթե այն ներկայացված չէ գրավոր ձևով և ստորագրված չէ յուրաքանչյուր կողմի պաշտոնապես լիազորված ներկայացուցչի կողմից: Սույն EULA-ն ունի իրավական ուժ և գործում է այն ժառանգողների, իրավահաջորդների և սույն պայմանագրի կողմերի թույլատրված իրավահաջորդների շահերից բխելով: Կողմերից որևէ մեկի կողմից որևէ իրավունքից չօգտվելու փաստը, որն առաջանում է սույն EULA-ի որևէ դրույթներից մեկը որևէ կողմի կողմից խախտելու հետևանքով, չի նշանակի տվյալ դրույթի կամ սույն փաստաթղթում նշված որևէ այլ իրավունքի հետագա խախտման հետ կապված որևէ իրավունքից հրաժարում:

© 2019 Canon Europa N.V., The Netherlands: Բոլոր իրավունքները պահպանված են: